WHY STRETCH?

It started with me that athletes had pain in the hip after several years of training without proper stretching. It was not as advanced stretch torque and they did not really know how effective it would be to stretch, while motivation was low.

 

It was, in other words, not so widespread that stretch. I contacted various physiotherapists chiropractors etc., all had different ideas about how to solve this, post in shoes, hanging upside down. Traction boards started coming but they did not help for my inconvenience. This created an interest in how muscles affect our posture. I started studying anatomy and ran and soaked my problems with physiotherapists and doctors and others knowledgeable in the field.

 

I was clear to me that it all started from the hip as the hub of a bicycle wheel and everything circulated from there. The attitude you have, is guided out of the iliopsoas (m. psoas major and iliacus m) looks like.

 

Is it too short as it gets for the failure or during intensive training to get a bad posture which often renders the lower back and pain in the back, with the result that it is easy in extreme positions often causing back pain and other painful sanctions.

 

I wanted to solve this problem so that it became more motivated to stretch out those strong muscle groups in an easier and more convenient way. While it would be possible to make a contraction (CAT) method without assists.

 

I got in touch with a physiotherapist who helped me stretch the iliopsoas (hip flexor) and it gave immediate effect. It was probably the sweetest feeling I experienced. Being pain free from the dull ache I've had for many years and all attempts to deal with the pain in the hip and lumbar spine was now dissolved. I had found the linchpin to my problem. When I went there as I floated out "I had no back anymore" and thought that I must be able to build a machine to stretch and simultaneously to make a contraction that was difficult to get effective assistant with.

 

The machine must work in harmony with the body's movements were not the easiest. It took many nights and days and several prototypes. I have tested it in places such as sports clubs, elite, private clinics and fitness centers to arrive at this result. In newspapers so renamed it to "Miracle Machine".

 

So here it is!

 

Regards

 

Yngve Bostrom

Det började med att jag som elitidrottare fick ont i höften efter flera års träning utan något regelrätt stretchande . Det var inte så avancerade stretchmoment och man visste inte riktigt hur effektivt det skulle gå att stretcha ,samtidigt var motivationen låg.

Det var med andra ord inte så utbrett att stretcha. Jag tog kontakt med olika sjukgymnaster kiropraktiker mm, alla hade olika idéer om hur man skulle lösa detta, inlägg i skor, hänga uppochner. Traktionsbrädor började komma men dessa hjälpte inte mot mina besvär. Detta skapade ett intresse för hur muskler påverkar vår kroppshållning. Jag började läsa anatomi och stötte och blötte mina problem med sjukgymnaster och läkare och andra kunniga inom området.

Jag fick klart för mig att det hela utgick ifrån höften som ett nav i ett cykelhjul och att allt cirkulerade därifrån. Den hållningen man har, styrs utav hur Iliopsoas (m. Psoas major och m. Iliacus) ser ut.

Är den för kort som den blir vid passivitet eller vid hård träning får man en dålig hållning som ofta renderar i svank och ont i ryggen med följden till att man lätt kommer i ytterlägen vilket ofta orsakar ryggskott och andra smärtsamma påföljder.

Jag ville lösa detta problem så att det blev mer motiverat att stretcha ut dessa starka muskelgrupper på ett enklare och mera bekvämt sätt. Samtidigt som det skulle gå att göra en kontraktion (KAT-metoden) utan assist.

Jag fick kontakt med en Sjukgymnast som hjälpte mig att töja ut Iliopsoas (höftböjaren) och det gav omedelbart effekt. Det var nog den skönaste känslan som jag upplevt .Att vara smärtfri från den molande värk jag haft i många år och alla försök att komma tillrätta med smärtan i höften och ländrygg hade nu löst sig. Jag hade hittat grundbulten till mitt problem. När jag gick därifrån så svävade jag fram ”jag hade ingen rygg längre” och tänkte att detta måste jag kunna bygga en maskin för att kunna stretcha med och samtidigt kunna göra en kontraktion som var svårt att få effektiv assist med.

Att maskinen måste arbeta i symbios med kroppens rörelseschema var inte det lättaste. Det tog många nätter och dagar och ett flertal prototyper. Jag har testat den på ställen såsom idrottsklubbar på elitnivå ,privatmottagningar och motionscentrum för att komma fram till detta resultat. I dagspress så döptes den till ”Mirakelmaskinen”.

Så här är den!

Mvh

Yngve Boström

Vill du testa den gå då in på HOME för ytterliggare info hur du går till väga!

Copyright © ByB All Rights Reserved