ILIOPSOAS
iliopsoas

Iliopsoas (latin: musculus iliopsoas) är en djup muskel i buken som böjer och utåtroterar höftleden, samt böjer ryggraden (columna vertebralis). Iliopsoas är ett samlingsnamn av tre intilliggande muskler med liknande funktion. Dessa utgörs av: m iliacus, m psoas major och m. psoas minor

 

 

Musklerna utgår ungefär från mitten av ryggen, i höjd med thorakalkota 12 från kotpelaren och löper sedan på insidan av bukhålan för att fästa på lårbenet (os femoris). Mer exakt fäster iliopsoas till trochanter minor, ett taggutskott på femur. M. psoas minor fäster dock till emenentia iliopubica.

M. psoas major utgör innerfilén på många slaktdjur.

M. psoas major hör till en av de hyperirritabla musklerna vid massage. Djup och kraftig massage kan orsaka att personen får upp känslor från ingenstans såsom gråt, ilska.

Rörelseapparatens anatomi,

Finn Bojsen-Møller, p. 257, Liber, ISBN 91-47-04884-0

http://sv.wikipedia.org/wiki/Musculus_psoas_major

 

Copyright © ByB All Rights Reserved